ลักษณะการพูดที่ไม่ควรแสดงออกกับใคร

ลักษณะการพูดที่ไม่ควรแสดงออกกับใคร

การพูดนำพาให้ชีวิตประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้พอๆกัน การไม่ระวังคำพูดประหนึ่งเปล่งให้ดังไว้ฟังรื่นหูคนเดียวทำให้ชีวิตพังได้ มาสำรวจตัวเองกันหน่อยว่าใครมีลักษณะการพูดเหล่านี้บ้าง ถ้าพบในตัวเตรียมพบกับความพังได้เลยเพราะจะไม่มีใครอยากฟังคุณ

9 ลักษณะการพูดที่คนไม่อยากฟัง

พูดโม้โอ้อวด มุ่งแต่จะบอกเล่าเรื่องราวโดดเด่นของตัวเองโดยไม่ระวังว่าจะอยู่ในความสนใจของคู่สนทนาหรือไม่ เช่น อวดชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน การได้รับรางวัล การได้รู้จักคนดัง นอกจากจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าแล้ว ยังทำให้การสนทนาน่าเบื่อหน่ายนำสู่การเร่งให้จบการสนทนาโดยเร็ว

ไม่ให้เกียรติคู่สนทนา กล่าวคำพร้อมแสดงอาการที่บ่งบอกว่าไม่เชื่อคำพูดของคู่สนทนา ตัวอย่างคำพูด เช่น จริงเหรอที่ได้ยินมาไม่ใช่แบบนี้นะ, ไม่น่าจะใช่มั้ง ฯลฯ คู่สนทนาจะเสียความรู้สึก เหมือนถูกหักหน้าในที่สาธารณะ

พูดไม่สบตา ขณะพูดหลบตาไปโฟกัสจุดอื่น ผู้ฟังจะรู้สึกว่าผู้พูดไม่ให้ความสำคัญ ไม่ใส่ใจ และไม่แน่ใจว่าผู้พูดเต็มใจที่จะพูดคุยกับตนหรือไม่ ในบางสถานการณ์อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นส่วนเกิน

พูดแทรกกลาง ไม่รู้กาลเทศะไม่รอให้อีกฝ่ายพูดให้จบนึกอยากจะพูดก็แทรกกลางทันที อดทนรอไม่เป็นมีโอกาสสร้างความหงุดหงิดให้กับวงสนทนาจนถึงขั้นการสนทนาล่มได้ง่าย ๆ

ประชดประชัน ไม่พูดตรงไปตรงมา ไม่บอกเหตุผลหรือความต้องการที่แท้จริง ใช้คำพูดเหน็บแนมทิ่มแทงอีกฝ่าย ทำให้ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริง ง่ายต่อการขัดแย้ง

แสดงอำนาจ ออกอาการข่มขู่ด้วยเสียง สายตา และท่าทางที่คล้ายจะบังคับให้ผู้ฟังเห็นด้วย หรือต้องปฏิบัติตาม

พูดไทยคำอังกฤษคำ พูดสลับภาษาไทย อังกฤษมากจนน่ารำคาญ แสดงตัวว่าอยู่เหนือคนอื่น ทำให้ผู้ฟังหมั่นไส้และไม่อยากสนทนาต่อ สื่อสารล้มเหลว เข้าใจคลาดเคลื่อน คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษพูดได้แต่อาจต้องขยายความเป็นภาษาไทยควบคู่ไปด้วย

กระโชกโฮกฮากมะนาวไม่มีน้ำ พูดจาไม่มีคำขึ้นต้นลงท้าย เช่น ครับผม คะ ขา, น้ำเสียงขาดความอ่อนโยน, มีความมั่นใจสูง ไม่แคร์สังคม อย่าลืมว่าเมื่อเราไม่แคร์สังคม สังคมก็ไม่จำเป็นต้องต้อนรับเรา

พูดนินทา ให้ร้ายคนอื่น คนที่ชอบนำเรื่องคนอื่นมาพูดคุยเป็นคนคบไม่ได้ จะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนฟัง ไม่อยากร่วมสนทนาด้วยนาน ๆ เพราะอาจจะถูกมองไม่ดีไปด้วย

ฝึกพูดให้ดีเป็นศรีแก่ปากจะพูดน้อยพูดมากขอให้ฝึกพูดให้เป็น อย่าดับอนาคตตัวเองด้วยคำพูด เอาใจเขามาใส่ใจเราอยากให้คนอื่นพูดกับเราอย่างไร คนอื่นก็คงอยากให้เราพูดด้วยอย่างนั้นเช่นกัน