สาระดี ๆ ของ SEO ที่นักธุรกิจออนไลน์

สาระดี ๆ ของ SEO ที่นักธุรกิจออนไลน์ควรรู้

SEO เป็นสิ่งที่นักธุรกิจออนไลน์ ต้องทำความรู้จักและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถถูกสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและถูกจัดอันดับที่ดีใน search engine อย่าง yahoo , google และ bing

SEO คืออะไร

SEO หรือ search engine optimization เป็นกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

แตกต่างจากการโฆษณา หรือ SEM (search engine marketing) ที่จะต้องมีการเสียค่าเช่าพื้นที่ หรือประมูลราคาพื้นที่โฆษณาด้านบนของหน้าต่างสืบค้นเพื่อให้มีโอกาสแสดงสู่ลูกค้า แล้วเพิ่มยอดการขายในเวลาต่อมา

SEO ประกอบด้วยอะไรบ้าง

SEO ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. การปรับปรุงเว็บไซต์จากภายใน เช่น

– ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมต่อการเก็บข้อมูลของระบบ algorithm ของ search engine

– ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงลิ้งค์หรือแต่ละเพจย่อย ๆ ของเว็บไซต์เข้าด้วยกัน

– เลือกใช้คีย์เวิร์ดที่ดี เพื่อนำไปเขียนบทความและสื่อประกอบต่าง ๆ ที่ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด

2. การปรับปรุงเว็บไซต์จากภายนอก เช่น

– การทำ backlinks เชื่อมโยงลิ้งค์จากเว็บไซต์ภายนอกมาสู่เว็บไซต์หลัก เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าแก่ลูกค้าได้วงกว้างขึ้น

– การทำ site theme ที่ต้องพิจารณาเนื้อหาของลิ้งค์ที่จะเชื่อมโยงมาสูเว็บไซต์หน้าหลัก

SEO จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อนักธุรกิจออนไลน์

1. ทำให้เพิ่มจำนวน traffic หรือผู้เข้ามาชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้หลายเท่าตัว

2. ทำให้เพิ่มฐานลูกค้าจากทั่วโลก เนื่องจาก Yahoo Google และ Bing เป็น search engine ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต

3. ทำให้มีโอกาสในการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะการถูกจัดอันดับที่ดีในการสืบค้น จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้คีย์เวิร์ดนั้น ๆ ค้นหาข้อมูลได้เห็นเว็บไซต์บ่อย ๆ

5. ทำให้ได้ลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จึงมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการขายได้ดียิ่งขึ้น

6. ได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าในธุรกิจประเภทเดียวกันที่ไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง search engine ด้วยวิธี SEO

7. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

8. ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ได้ เพียงแค่พัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SEO อย่างสม่ำเสมอ

จะเห็นได้ว่า การทำ SEO เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์และมีข้อดีมากมายที่นักธุรกิจออนไลน์ ควรต้องนำมาพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้มียอดขายและจำนวนลูกค้ามากยิ่งขึ้นในระยะยาว

สาระดี ๆ ของ SEO ที่นักธุรกิจออนไลน์ควรรู้