แนะเทคนิคการบริหารเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

การบริหารเวลางานประจำ

แนะเทคนิคการบริหารเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

คนเราทุกคนมีเวลาเท่ากัน คือ 24 ชั่วโมงต่อวัน จะแตกต่างกันไปก็ในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อย เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทและบริบทแวดล้อมอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ลงท้ายก็หนีไม่พ้นความเป็นจริงที่ว่าเราทุกคนมีเวลาอยู่ 24 ชั่วโมงต่อวันเท่า ๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถบริหารเวลาและจัดการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้ดีกว่ากันเท่านั้นเอง แน่นอนว่าการบริหารเวลาที่ดีเป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จมาฝากกัน

ลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ

ข้อนี้หลายคนน่าจะกำลังใช้อยู่ แต่จะใช่เพื่อบริหารเวลาหรือเพื่อกันลืมก็แล้วแต่บุคคล แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างแน่นอน เพราะเมื่อลิสต์ออกมาเป็นประจำ ทำบ่อย ๆ เราก็จะสามารถต่อยอดไปสู่เทคนิคการบริหารเวลาในข้อต่อไปได้ทันที นั่นคือการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญจากลิสต์ที่เราเขียนออกมาเป็นประจำนั่นเอง

จัดลำดับความสำคัญ

เราทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำ แต่สิ่งที่ต้องทำ ไม่ได้มีระดับความสำคัญและระดับความเร่งด่วนเท่ากันทั้งหมด นั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง จากการจัดลำดับความสำคัญของรายการทั้งหมดที่ต้องทำ ซึ่งหลักการโดยทั่วไป เราจะแบ่งสิ่งที่ต้องทำออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานสำคัญเร่งด่วน , งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน , งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และ งานไม่สำคัญที่ไม่เร่งด่วน ซึ่งงานสองประเภทแรก เราควรทำด้วยตัวเอง แต่งานประเภทที่ 3 เราสามารถโอนงานให้คนอื่นทำแทนได้และงานประเภทสุดท้าย ตัดออกไปเลยได้จะยิ่งดี

เลือกทำงานสำคัญในช่วงที่มีสมาธิที่สุดของวัน

ข้อนี้ต้องอาศัยการสังเกตตัวเองร่วมด้วย เนื่องจากแต่ละคนมีสมาธิในแต่ละช่วงของวันแตกต่างกันออกไป บางคนมีสมาธิที่สุดในช่วงเช้า บางคนมีสมาธิที่สุดในช่วงเย็น หลายคนมีสมาธิที่สุดในช่วงค่ำก่อนเข้านอน เมื่อสังเกตได้ว่าตัวเองมีสมาธิมากที่สุดในช่วงไหนของวันแล้ว ก็ควรเลือกทำงานสำคัญในช่วงเวลานั้น ซึ่งก็มักจะเป็นงานประเภทที่ 2 คืองานสำคัญที่ไม่เร่งด่วน เพราะต้องใช้เวลาทำค่อนข้างมากนั่นเอง

ไม่ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นนานจนเกินไป

ยุคโซเชียลมีเดียอย่างตอนนี้ มีคนจำนวนมากใช้เวลาไปกับการเล่นและท่องโลกโซเชียลสะสมวันละหลายชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังตื่นนอน , ช่วงเดินทาง , ช่วงพักกลางวัน , ช่วงเดินทางกลับบ้าน หรือแม้กระทั่งกลับบ้านมาแล้ว ก็ยังคงท่องโซเชียลอยู่ หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมที่ค่อนข้างจะกินเวลานาน กิจกรรมทั้งหมดนี้อาจช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดี แต่หากใช้เวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญนานมากเกินไป ก็จะทำให้การบริหารเวลาของเราไม่ประสบความสำเร็จและสิ้นเปลืองเวลาที่ควรจะนำไปทำสิ่งที่สำคัญอย่างอื่นไปอย่างน่าเสียดาย

การบริหารเวลา หากตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอแล้วล่ะก็ เชื่อได้ว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีและสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังจากเริ่มจัดการบริหารเวลาอย่างแน่นอน เพราะการบริหารเวลาจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จ รวมถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้นอีกด้วย